top of page

KVALITA

strojírenství

produkty_edited.jpg

METROLOGIE

Jsme vybaveni moderní měřicí technikou a širokým spektrem etalonů.

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY

Naše defektoskopie disponuje zařízením pro provádění nedestruktivního zkoušení výkovků a odlitků vizuální, magnetickou, kapilární , ultrazvukovou a prozařovací metodou.
K zobrazení povrchových defektů používáme UV lampy a prostředky pro mokrou práškovou metodu.
Pro zobrazování vnitřních vad jsou používány přímé, dvojité, úhlové a speciální sondy.

MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ

Měření hluku a vibrací provádíme ve venkovním prostoru a v pracovním prostředí dle příslušných norem

ČSN EN ISO 5349-2,

ČSN ISO 2631-1,

ČSN EN ISO 11202,

ČSN EN ISO 9612,

ČSN EN ISO 3746,
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.)

bottom of page