top of page
PRODUKTOVÉ VIDEO_edited.jpg

PRŮMYSLOVÁ VIDEO PREZENTACE

Průmyslová video-prezentace tak jak jí realizujeme pro naše zákazníky
v INDUSTRIAL FILM AGENCY má čtyři vývojové části.
Před-produkci, produkci, postprodukci a distribuci.

Průmyslová video produkce je proces vytváření video obsahu pro průmyslová odvětví zacílením na konkrétní publikum.

Je to typ filmové tvorby, která se zaměřuje na charakter nebo chování v protikladu k umělecké hodnotě. Průmyslová videa se v tomto odvětví často používají z různých důvodů, jako je získávání finančních prostředků, vzdělávací videa a marketing.

Naši zákazníci používají průmyslová videa k představení svých produktů spotřebitelům, nabízejí pokyny, jak používat konkrétní produkty, poskytují techniky školení zaměstnanců, vyjadřují vizi své společnosti a mnoho dalšího.

V INDUSTRIAL FILM AGENCY máme během každé vývojové fáze k dispozici nejenom odborníky pro každý aspekt procesu video produkce, ale i specialisty se znalostí strojírenských výrobních postupů. To vám dává záruku, že nebudete jednat s umělci, ale hlavně s kolegy, kteří rozumí vaší práci a mají stejné zaujetí pro českou strojírenskou výrobu jako vy.

bottom of page